Öresunds Fasad & Kakel AB

Tel: +46(0)42 400 26 27
Långebergavägen 134, 256 69 Helsingborg

Vision

Vi strävar efter att vara marknadsledande inom Öresunds regionen. Detta genom våra kunder, underleverantörer och egen förmåga.

Kundförsäkran

Vi står för det vi offererar, vi ger försäkring på våra arbeten och vi finns kvar för våra garanti-åtaganden"

Vårt sätt att arbeta

Vår princip är att våra hantverkare ska vara 100% hos kunden, fokuserande på just sin kompetens. Detta säkerställer kvalitet och låga kostnader.

Välkommen till Öresunds Fasad & Kakel AB

Total entreprenad - Öresunds Fasad & Kakel AB

Läs mer om oss i vår broschyr!